Author Topic: Hello everyone  (Read 569 times)

Offline adamlevine

  • Oryctolagus Cuniculus
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Hello everyone
« on: June 24, 2018, 09:01:01 PM »
Một Triệu Khả Năng

Khoảnh khắc n?y c? h?ng triệu khả năng
Em n?n bỏ đi hay tiếp tục chờ?
Giữa đ?m đ?ng gi? r?t, c? h?ng triệu điều kh?ng chắc chắn c? thể xảy ra
Chậm r?i h?a m?nh v?o bong đ?m hay n?n hy vọng v?o ng?y mai?
Nước mắt của m?y kết tinh th?nh những bong hoa tuyết
Ngay giờ ph?t n?y c? h?ng triệu khả năng
Em n?n ch?n m?nh v?o trong chăn ấm hay đối mặt với gi? r
« Last Edit: October 11, 2018, 05:13:16 PM by adamlevine »